Over mij.


Meester Gryson behaalde haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent in 2016. Tijdens haar rechtenstudie liep zij verschillende zomerstages, zowel binnen de magistratuur als de advocatuur.

Sedert 2016 is meester Gryson ingeschreven aan de balie te Brugge. Zij mocht haar baliestage aanvatten bij het kantoor Depla & Lantsoght en kon zich daarbij toeleggen op een brede waaier aan juridische rechtstakken. 

In 2021 behaalde meester Gryson tevens een Master na Master in het Europees intellectueel- en ICT recht aan de KULeuven.


Aanpak

Meester Gryson staat voor een open en heldere communicatie en een nauwe en kwalitatieve betrokkenheid bij alle dossiers.

In uw dossier wordt een oplossing en aanpak op maat geboden. Zo bent u zeker van een correcte en gespecialiseerde opvolging in uw dossier.  Alvorens een procedure aan te vatten wordt het dossier eerst grondig bestudeerd, teneinde de optimale strategie en uw slaagkansen in te schatten.

Samen met u wordt er dan ook steeds op zoek gegaan naar de oplossing die het best aansluit bij uw wensen en verwachtingen. 

 

Materies.

Intellectuele rechten
Dit omvat oa.: het auteursrecht, merkenrechten, octrooien en patenten en tekeningen en modellenrecht.
Verbintenissen en (handels)contracten
Opstellen en/of nazicht van overeenkomsten, alsook geschillenbeslechting indien uw contractspartij zijn verplichtingen niet naleeft...
Ondernemingsrecht
Dit omvat niet alleen het commercieel recht, maar ook het bouw- en aannemingsrecht.
Huur- en vastgoedrecht
Problemen met uw (ver)huurder ? Komt uw koper zijn bod niet na? Of ontdekt u na het verlijden van de akte gebreken aan uw woning?
Aansprakelijkheids- en verkeersrecht
Heeft u schade geleden door een fout? Of komt uw aanprakelijkheid in het gedrang?
Een verkeersovertreding begaan of slachtoffer geworden van een verkeersongeval?
Incasso en schuldvorderingen
Dit omvat de invordering van openstaande facturen en andere vorderingen.

Hebt u vragen over een andere materie of rechtsgebied? Aarzel niet om contact op te nemen en uw probleem of vraag voor te leggen.

 

Ereloon.

Elke zaak is anders en vereist een aanpak op maat. Bij aanvang van het dossier zal er duidelijk en transparant gecommuniceerd worden over de te verwachten kosten. Als wij een duidelijk beeld hebben van wat belangrijk voor u is en de mate waarin u een prijsrisico wilt nemen of dat risico wilt delen, ontwikkelen wij een tarief op maat. Zo weet u steeds waaraan , zonder verrassingen. 

Vergeet ook zeker niet na te kijken of u al dan niet aanspraak kan maken op uw rechtsbijstandsverzekering. Wanneer dit voor u niet volledig duidelijk is, zal Meester Gryson dit uiteraard samen met u bekijken.

 

Contact.

Vragen over hoe ik werk? Of denk je dat ik iets voor jou kan betekenen?

Contacteer mij via het onderstaande adres.

hello@maritgryson.be

Karel de Floustraat 41

8000 Brugge

0479/51.74.11.